Giới thiệu chung Công ty cổ phần xi măng Hạ long

Cập nhật: 08:54 | 08/04/2019

Công ty cổ phần xi măng Hạ Long tiền thân là Ban quản lý Dự án nhà máy xi măng Hạ Long thuộc Tổng công ty Sông Đà quản lý và triển khai đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 5/8/2002.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đa dạng hóa các thành phần kinh tế nhằm thu hút các nguồn vốn thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, Tổng công ty Sông Đà cùng với một số Tổng công ty Nhà nước và một số đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác cam kết thành lập Công ty cổ phần xi măng Hạ Long để thực hiện đầu tư xây dựng dự án xi măng Hạ Long và vận hành khai thác nhà máy khi dự án hoàn thành đầu tư. Ngày 6 tháng 8 năm 2003 Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thông qua Điều lệ và bầu Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2003.

Đến năm 2016, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tái cơ cấu xi măng Hạ Long, ngày 07/01/2016 Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 33/VPCP-ĐMDN về việc tái cơ cấu CTCP xi măng Hạ Long và ngày 20/01/2016 Bộ xây dựng cũng đã có Quyết định số 66/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần xi măng Hạ Long về Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; Công ty cổ phần xi măng Hạ Long đã đứng vững, từng bước phát triển, tạo dựng được thương hiệu xi măng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

 

Tin liên quan