HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Cập nhật: 03:58 | 17/06/2023

Sáng 14/6/2023, Đảng ủy Công ty CP Xi măng Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị đảng viên lần thứ 2 năm 2023.

 

 Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Tuấn Khôi, UV UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy VICEM; đồng chí Mai Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty, các đ/c là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Cấp ủy viên các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận; Trưởng, Phó các Phòng/Ban/Xưởng; Trưởng các tổ chức đoàn thể Công ty và toàn thể đảng viên công tác tại nhà máy chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến với Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long tại TP.HCM.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trên cơ sở bối cảnh, tình hình kinh tế trong nước, và quốc tế có nhiều yếu tố bất lợi, khó khăn tác động (như dịch bệnh Covid, chiến tranh…) ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, hội nghị đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh phương hướng, mục tiêu toàn nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ (giai đoạn 01/7/2023-31/12/2025) và xây dựng các giải pháp khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

 Đồng chí Hoàng Anh Đức – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Tuấn Khôi - UV UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy VICEM ghi nhận những kết quả, cố gắng mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Đảng bộ Công ty phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo Đảng bộ Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Đào Tuấn Khôi - UV UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy VICEM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhằm biểu dương các nhân tố điển hình, tiên tiến của đơn vị, hội nghị đã tổ chức khen thưởng đối với các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đ/c Đào Tuấn Khôi, UV UBKT Đảng ủy Khối DNTW, UVBTV, CN UBKT Đảng ủy VICEM, Đ/c Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty và Đ/c Hoàng Anh Đức - Bí thư ĐUCT, TGĐ Công ty trao giấy khen biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong toàn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua  khó khăn; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long đã đề ra./.