Thư mời chào giá cạnh tranh gói dịch vụ Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt đối với tài sản từ trạm đập đá vôi về nhà máy và tài sản trong nhà máy; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt đối với tài sản thuộc tuyến nhập, xuất hàng và hệ thống cảng 482, 651

Cập nhật: 03:54 | 29/08/2022