Công ty cổ phần xi măng Vicem Hạ Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019.

Cập nhật: 09:09 | 07/09/2019

Vừa qua, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hạ Long đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019.

 

 

Tại Hội nghị, đại diện Công ty luật Vũ Anh đã tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực môi trường và an toàn lao động trong quá trình sản xuất xi măng, clinker như: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế; Thông tư số 02/TT-BYT ngày 21/3/2019 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc...

Tại hội nghị, cán bộ, nhân viên công ty cũng đã tham gia ý kiến, trao đổi sôi nổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành và một số cơ sở pháp lý gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.